Играчки

Възрастови категории

Thinkle Stars
1-3

1-3
Игри подходящи за деца на възраст между една и три годинки.

3-6
3-6

3-6
Игри подходящи за деца на възраст между три и пет години.

4-8
4-8

5-7
Игри подходящи за деца между пет и седем годишна възраст.

8
8

+8
Игри подходящи за деца над осем годишна възраст.

Contact us