Готово ли е детето ви за предучилищна – втора част

Готово ли е детето ви за предучилищна – втора част

Да тръгнеш в предучилищна е почти като да тръгнеш на училище – отговорен и важен момент от живота, за който трябва да си добре подготвен.

За да сте сигурни, че вашето дете бързо ще се адаптира от детската градина към предучилщната и че ще напредва с другите деца, вижте и втората част от уменията, които то трябва да владее в началото на учебната година.

Способности за аргументация и понятия

Определя обектите по различни признаци – еднаквост, разлики, цвят и форма

Има знания за съществуването на обектите в пространството, знае, че нещата продължават да съществуват дори когато не ги вижда.

Обича да разглобява и сглобява

Взаимодейства с природата, играе с пясък или във водата.

Може да запомни поредица от действия в 2 или 3 стъпки.

Езикови умения

Използва езика, за да общува с другите за различни неща – описва случка, отправя молба, поздравява и т.н.

Говори ясно и околните го разбират без проблем.

Владее различни стилове на общуване и има адекватно с тях поведение. Например – говори с любезен тон и се държи учтиво.

Разказва прости истории.

Съставя правилни изречения, използва свободно съществителни, прилагателни и глаголи.

Разбира всички думи от ежедневието – играчки, храни, дрехи.

Използва сложни изречения.

Четене

Държи книгата правилно и разлиства страниците внимателно.

Разбира, че думите предават историята в книжката.

Познава първата буква от името си.

Знае някои от буквите.

Познава главните герои от често разказвани приказки.

Харесва му някой да му чете.

Писане

Държи молив с пръстите, а не с цялата длан.

Рисува с различни пособия – моливи, пастели, химикалка.

Може да преписва букви в редичка.

Математика

Разпознава някои форми като кръг, квадрат и триъгълник.

Може да каже дали предметите са 1, 2 или 3.

Може да брои поне до 20.

Прави разлика между цяло и част от цялото.

Сравнява предмети.

Използва правилно понятия за време като „сутрин“ и „вечер“.

Наука

Задава въпроси за обкръжаващия го сват.

Интересува се как се правят нещата, как функционират.

Музика и изкуства

Рисува и познава цветовете.

Описва какво е нарисувано.

Има любими песни, може да тананика мелодии.

Играе на ролеви игри, поставя се в различни ситуации от ежедневието („готви“, „лекува“).

Припомняме ви, че всички тези умения са само ориентировъчни и че всяко дете се развива със свои темпове.

Contact us