“Едно, две, три, пет, десет…”

“Едно, две, три, пет, десет…”

На колко годинки си? –  “На пет-седем!”- гордо отговаря  хлапето на въпроса.

“Едно, две, три, пет, десет…” броят малките деца.

Малките деца прекрасно знаят имената на числата, но нямат понятие какво означават в света на възрастните. Необходимо е много време докато с помощта на натрупания опит детето схване този двоен смисъл на числата /бройни и редни числителни/. Преди още да може да развие понятието за число, детето трябва да е схванало принципа за запазване на количествата. Първоначално това не може да се направи с числа, а трябва да се извърши логически. Ако децата забелязват, че едно количество не се променя при подреждането му по друг начин, те вече ще са в състояние да разберат, че броят на обектите в това количество е постоянен дори и ако те са подредени различно.

Статията е предоставена с любезното съдействие на Весна Ризова – автор, откъси от книгата „Тайната на щастливото детство“,  Издателска къща “ТАРА”.

Contact us