Късното проговаряне: фактори на средата

Кои са външните фактори, които влияят на проговарянето при децата? Какви са причините в средата за късното проговаряне и как да ги минимизираме?

 

Фактори в дома, които влияят на проговарянето

 • Влага
 • Течение (внимавайте с климатика)
 • Тютюнопушене/дим
 • Осветеност
 • Екрани (синя светлина)
 • Фонов шум
 • Затрупване с играчки

Фактори в храненето, които влияят на проговарянето

 • Кърмене или правилно хранене със шише
 • Захранване в точната възраст
 • Развитие на умения за дъвкане, оформяне на хапка, пиене от чаша, пиене от сламка
 • Отказване от биберона на време
 • Без вредни (junk) храни

Как да научим детето да говори?

 • Движения и рефлекси
 • Умения за хранене и пиене
 • Фокус
 • Внимание
 • Добра емоционална връзка

Упражнения за малки и големи за проговаряне

 • Посочване и имитация
 • Използвайте любими дейности и играчки
 • Учете нови думи
 • Искайте от детето да ви отговаря с дума

Източник: www.parentacademy.bg

Contact us