Нарушения на храненето при кърмачета и малки деца

Какво са нарушения на храненето?

Хранителните логопеди се занимават с проблеми свързани със сукане, дъвкане и преглъщане. Хранителните нарушения обикновенно се категоризират в четири основни групи, които се преплитат помежду си.

Медицински причини

Една от най-големите групи, защото обваща голям комплекс от нарушения: генетични синдроми, вродени цепнатини на устни и небце, неврологични нарушения.

Орално-моторни причини

Тези причини включват ненадградени механизми за хранене, неправилни моторни движения, лоша синхронизация, френулуми (юздичка).

Сензорно-интегративни причини

Това са избирателност към текстурата, вид или група храна, като например децата предпочитат само пасирани, меки или хрупкави храни

Поведенчески причини

Негативно отношение към храненето, плач при вида на шише/лъжица, хранене при определени условия, ситуации и хора.

Как да се предотвратят нарушенията на храненето?

За да се предотвратят нарушенията на храненето е важно от самото начало да имате правила за храненето, които да включват кога и къде се случва храненето. Без играчки или занимавки по време на храненето. Играенето с храна не е лошо нещо. Включете децата в готвенето с каквото могат спрямо тяхната възраст: миене, рязане, мачкане, бъркане. И не на последно място да се храните всички заедно и да създадете приятна атмосфера на хранене.

Научи подробно за причините за нарушено хранене при кърмачета и малки деца и как да ги подкрепите от Гергана Димова

Източник: www.parentacademy.bg

Contact us