Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Достъпът и ползването на този сайт са предмет на посочените по-долу условия. Моля, не използвайте този уеб сайт в случай, че не сте съгласни с тези условия. Този уеб сайт е разработен и администриран от Авенди ООД. Ние си запазваме правата да прекратим или да правим частични или цялостни промени по този уеб сайт, както и по Общите условия за ползване.

 

Условия за ползване

Цялата информация, документи и илюстрации публикувани на този сайт са собственост на Авенди ООД. Използването им е разрешено само при условие на стриктно спазване на авторските права, като на всяко копие изрично трябва да бъде упоменат източника на информация. Публикуваните материали могат да се използват само за лични цели, като не се допуска промяната им по никакъв начин.

 

Търговски марки и авторски права

Търговска маркa Thinkle Stars, публикуванa в този сайт e собственост на Авенди ООД. Всяко нерегламентирано използване на Thinkle Stars или други публикувани материали е изрично забранено и представлява нарушение на на Закона за марките и географските означения , Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България.

 

Ограничена отговорност

Информацията, публикувана на този сайт е предоставена от вътрешни и външни източници на Авенди и се допълва и обновява постоянно. Тя цели единствено представянето на продуктите под марка Thinkle Stars и тяхната функционалност и ползи .

От сайта може да изтеглите продуктов каталог с цялото портфолио на марката. Може да разгледате галерия със снимки и обяснение на функционалността на всяка от играчките. Играчките са категоризирани според възрастта на детето, за което са предназначени и според знанията, които предоставят. Ако имате нужда от съвет или допълнителни инструкции във връзка с нашите продукти, можете да се свържете директно с нас.

 

Лична информация

Този тип информация се изисква при попълшане на анкетата на сайта. Личната информация може да включва име, имейл адрес, парола, пол, дата на раждане, интереси, хобита и подобни. Тази информация ни позволява да усъвършенстваме нашият сайт и да го правим по удобен и лесен за употреба. Тази информация се събира, съхранява и обработва съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и не се предоставя на трети лица без личното ви съгласие за това. Предоставяне на такава информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи, по определения от закона ред.

Авенди не публикува невярна и/или подвеждаща информация, нито материали, текстове и/или изображения (вкл. и снимки), съдържащи конфиденциална информация, или открито засягащи интереси на трети лица.

Достъпът и ползването на този сайт са предмет на посочените по-долу условия. Моля, не използвайте този уеб сайт в случай, че не сте съгласни с тези условия. Този уеб сайт е разработен и администриран от Авенди ООД. Ние си запазваме правата да прекратим или да правим частични или цялостни промени по този уеб сайт, както и по Общите условия за ползване.

Contact us