Тактиката на фалшивия избор

Тактиката на фалшивия избор

Искаме да даваме на децата си избор. Искаме да зачитаме тяхното мнение, но искаме да правят това, което трябва, а не това, което им се иска, защото то често е грешно, вредно или опасно.

За това трябва да овладеете тактиката на фалшивия избор. Тя е особено подходяща за децата на възраст от 3 до 5 години.

В този период малките се мислят за страшно големи, тъкмо са започнали да изграждат личността си и имат собствено мнение почти за всичко – от храната до дрехите и от играчките до маршрута за разходка.

Ако попитате едно дете на тази възраст дали иска нещо, то със сигурност ще отговори „не“, ей така, заради удоволствието от изразяването на собствено мнение.

Естествено, може да отговори и с да, особено ако го питате дали иска да му купите нещо.

Затова трябва да предлагате на децата си „фалшив избор“ – да им предлагате да изберат между две правилни (според вас) неща.

Така хем ще им дадете възможност да изберат и да се почувстват важни, хем няма да страдате от грешен избор.

Например, вместо да питате „Искаш ли зеленчуци“, на което то със сигурност ще каже „не“, го попитайте „Морковче ли искаш или краставичка“.

Вместо „Какво искаш да ти купя“, на което то може да отговори с какво ли не – от нещо много скъпо до много вредно, попитайте „DJ Danny ли искаш или интерактивното букварче?“.

Както сами забелязвате, в тези примери наистина има избор и детето се чувства важно и пораснало, защото му се дава възможност да изкаже собственото си мнение.

Особеното е, че изборът всъщност вече е предопределен от вас.

Така ще можете да развиете самоувереността на детето си, но и да с пример да му покажете кои са важните, правилните неща в избора на храна, развлечения, задължения.

И за край, ще ви напомним отново, че вие сте тези, които изграждате навиците на децата си.

Contact us