Бързо смятане – игра на карти

Събери най-много карти! Получаваш карти ако намираш уравненията с еднакъв резултат. Играта упражнява бързо събиране до 10.

Продуктов номер: 26149

Contact us