Голям атлас за оцветяване

Научи за света по лесен и увлекателенначин, докато оцветяваш географската карта. Упражнението развива познанията за света, но също и уменията за концентрация и оцветяване в контур, цветовете и тяхното съчетаване.
Пътувайте по света без багаж!

Contact us