Лото с животни

Брой играчи: 2-4
Съдържание:
• 4 игрални полета
• 36 малки карти с животни
Цел на играта: Да бъдеш първият, успял да събере всички карти с животни от своето игрално поле.
Играта стимилура разпознаването на различните видове среда на живот, като децата ще се запознаят с част от животните, които ги обитават.
Как се играе:
Разпределете игралните полета между играчите и поставете всички малки карти с животни с лице надолу разбъркани върху маса или под.
Първият играч избира една от малките карти с животни и я показва на всички играчи.
Ако животното присъства на неговото игрално поле, то играча си го запазва.
По същия начин играта продължава и с останалите играчи. Победителят в играта е първият участник събрал всички 9 карти с животни от игралното си поле.

Продуктов номер: 26127

SKU: 26127 Categories: , , , Product ID: 1398

Contact us