МНОГОЗНАЙКО (образователен таблет)

Образователен Таблет «Многознайко» е интерактивна образователна играчка на български език. Ще зададе на детето 200 въпроса от 20 различни теми – природа, сезони, космос, домашни любимци, спорт, технологии и още много.

Продуктов номер: AZT-02-A-016

Contact us