Намери различията – игра на карти

Събери възможно най-голям брой карти, които нямат еднакви изображения с целевата карта с червена рамка. Игра за наблюдателност, комбинативност и бързина.

Продуктов номер: 26148

Contact us