Познай гатанката

Лесно и забавно можеш да научиш всичко за животните с Мъдрата Сова! Избери режим на игра и провери какво знаеш! Можеш да познаеш животното по гласа му или да играеш на гатанки. Мъдрата Сова обича да решава гатанката – тя може да познае всяко животно от таблета, което си намислиш. Слушай весели мелодии!

Категория: Product ID: 2464

Contact us