Детето ми не слуша! Как да се справим с нежеланото поведение?

Основни принципи в поведенческата наука

 • ПОДКРЕПЛЕНИЕ: За да се случва дадено поведение в бъдеще по-често, е необходимо след него да следва нещо желано и приятно.
 • НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ: За да се случва дадено поведение порядко в бъдеще, е необходимо след него да следва специфично последствие.
 • ФУНКЦИЯ: Поведението се разглежда според неговата функция.
 • АНАЛИЗ: Събиране на данни, според които се взимат решения.
 • ИНДИВИДУАЛНОСТ: Фокусът е върху всеки отделен индивид.
 • ГЕНЕРАЛИЗИАЦИЯ: Принципите на АВА могат да се прилагат навсякъде.
 • СЕМЕЙСТВО: Родителят е важна част от процеса.

За да разграничим проблемното от не-проблемното поведение, ни е необходима дефиниция.

Какво е поведение?

Поведение е всяка активност на живия организъм, всичко, което човек прави, мисли и чувства. Поведението се случва в интеракция със средата. Поведението НЕ е статична характеристика, описваща човека и НЕ е „етикет“. Поведението съдържа аспекти, които могат да бъдат измерени и наблюдавани: честота, продължителност/времетраене и интензивност/сила.

АВС модел

 • Централна идея: Всички поведения са научени, в това число и проблемните.
 • Добрата новина: Ако детето е научило дадено проблемно поведение, то може и да научи друго по-приемливо поведение, с което да замести неприемливото.
 • Връзка: Никой не е научил детето да рита, хвърля, щипе, но това поведение води до определени последствия, които го “награждават”.

А. Какво се случва преди поведението –> B. Поведение –> C. Последствие

Какво се опитва да ми каже детето чрез това поведение? Тръшкането може да е “Трудно ми е.” Викането може да означава “Остави ме сам.” Удрянето може да комуникира “Това си е мое. Върни ми го.”

Няколко основни причини за поява на нежелани поведения

 

 • Бягство или отбягване на дадена ситуация

Например, детето получава вербална инструкция и започва да крещи, в следствие, на което инструкцията се отменя.

 • Получаване на внимание

Например, детето започва да си хвърля играчките, докато баща му говори по телефона, в следствие на което баща му спира разговора и му обръща внимание.

 • Получаване на нещо, което детето иска

Например, детето удря мама в момента, в който тя спира детското филмче, в следствие на което майката пуска телевизора отново.

 • Получаване на приятно усещане

Например, детето започва повтаря едни и същи думи силно, защото му харесва да чува гласа си; върти играчки на пода и ги наблюдава.

Стратегии за справяне с нежелано поведение

 • Не награждавайте проблемните поведения
 • Нaложете правила и граници и ги спазвайте. Запознайте детето с тях.
 • Създайте режим
 • Организирайте средата и я контролирайте
 • Поставете си достижими цели
 • Раздробявайте инструкциите на малки стъпки
 • Помагайте и не оставяйте детето да бърка с новите неща
 • Похвалете детето всеки път, когато сте доволни от него. Използвайте диференциална похвала.
 • Реагирайте при първите сигнали на поява на проблемно поведение
 • Адресирайте събитията, които биха повлияли на поведението на детето (глад, умора, болест)
 • Давайте избор
 • Предупреждавайте детето какво предстои
 • Използвайте много подкрепители. Използвайте ги умно и организирано. Игри и материали от Thinkle Stars, който могат да са от помощ.
 • Използвайте визуални материали

Вижте цялата тема от Зорница Иванова от която ще научите още за приложен поведенчески анализ, АВС модела и стратегии за справяне с проблемното поведение.

 

Източник: www.parentacademy.bg

Contact us